Att vara ledamot, basutbildning

Introduktionsutbildning för alla nya ledamöter. Utbildningen syftar till att ge en förståelse för uppdraget att ingå i en rekryteringskommitté/befordringsnämnd, utveckla ledamotens kompetensen inom rekrytering och utvärdering av sökande till befordringar och utlysta lärartillsättningar samt genom dialog och erfarenhetsutbyte mellan deltagarna bidra till ökad enhetlighet gällande behandling och bedömning av den sökandes meriter.

Tid: On 2020-03-25 kl 09.00 - 16.30

Plats: KTH campus

Utbildningen ska ge ledamot nödvändig kunskap inför sitt uppdrag samt möjligheter till nätverkande och nya kontakter.
 

Anmälan till Att vara ledamot, basutbildning 25/3

Sista dag för anmälan är den 6 mars. Vid förhinder meddela personalutveckling@kth.se .

Vid frågor om utbildningen kontakta kurssamordnare Katarina Bröms, handläggare Lärartillsättningar, HR-avdelningen.