Grundutbildning i NyA-webben – Antagningsprocessen och bedömning av sökande i Master HT20 [Svenska]

Tid: Fr 2020-01-17 kl 09.30 - 11.30

Föreläsare: Aida Barucija, Antagningsgruppen

Plats: Brinellvägen 8, Utbildningssalen, plan 11

Syfte: Syftet med utbildningen är att du ska känna till hur antagningsprocessen för Master 2020 ser ut och få en introduktion till hur NyA-webben används för bedömning av sökande.

Förkunskaper: Inga förkunskaper nödvändiga

Anmäl dig här !

Antal platser: 18

Innehållsansvarig:Karin Hellmalm
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2019-11-27