Effective international communication

Engelsk språkkurs på grundläggande nivå i Cambridge, Storbritannien, 5 dagar

Tid: Sö 2020-09-13 kl 08.00 - Fr 2020-09-18 kl 16.30

Plats: Cambridge, Storbritannien

Med den ökade internationaliseringen av samhället följer ett ökat behov av goda språkkunskaper i engelska för universitetets tekniska och administrativa personal. Personalen förväntas kunna möta internationellt rekryterade anställda och studenter med en professionell skriftlig och muntlig engelska.

Kursen innehåller mycket träning i muntlig och skriftlig kommunikation på engelska och ska ge interkulturell förståelse, ett större ordförråd och verktyg i presentationsteknik. Kursen ger också ett utökat kontaktnät på KTH.

Nominering till språkkursen

De administrativa cheferna nominerar deltagare till språkkursen. Som medarbetare kan du anmäla ditt intresse för kursen till din administrativa chef.

Nominerad medarbetare registrerar sig på kursen, gör ett förkunskapstest och vidarebefordrar testresultatet till personalutveckling@kth.se  senast den 21 februari.

En urvalsprocess kan komma att ske utifrån förkunskaper och motivering samt en strävan till en representativ fördelning av kursplatser över organisationer och enheter.

Platsbesked lämnas senast den 28 februari.

Förkunskapstest

Förkunskapstest: www.folkuniversitetet.se/Las-mer-om-sprak/Spraktest/

Målgrupp

Den här språkkursen vänder sig särskilt till dig med förkunskaper som högst på B2 nivå (Europarådets referensram för språk).

Kursavgift

Kursavgift: 15.000 kr/deltagare för 5 dagars kurs, resa och boende på ett college. Traktamente tillkommer.

Urval

En urvalsprocess kommer att ske utifrån förkunskaper, behov och kursinnehåll samt en strävan till en representativ fördelning av kursplatser över organisationer och enheter. Det är inte först till kvarn som gäller utan förkunskapsnivån, förväntningarna och behovet ska överensstämma med vad kursen ger.

Vid frågor kontakta personalutveckling@kth.se