Grundläggande brandskyddsutbildning, svenska - inställd

Kursen vänder sig till anställda vid KTH och tar upp både teori och praktik kring grundläggande brandskydd. Teorin syftar till att förhindra att brand i skollokaler uppstår och begränsa konsekvenserna av det.

Tid: Må 2020-05-11 kl 13.00 - 16.00

Plats: KTH Campus

Utbildningen ska bidra till en grundläggande kunskap om brandrisker, uppkomst av brand, hur brand kan förebyggas och hanteras.

Teorin syftar till att förhindra att brand i skollokaler uppstår och begränsa konsekvenserna av det. Släckning av brand i kläder är ett av de praktiska momenten. 

Anmälan till Grundläggande brandskyddsutbildning 11 maj

Anmälan är bindande efter sista anmälningsdag. Kostnadsfri personalutbildning men en administrativ kostnad på 800 kr tillkommer vid frånvaro efter sista avbokningsdag. Meddela alltid skriftligen om du får förhinder. Platsen kan överlåtas till en kollega men måste meddelas personalutveckling@kth.se  i sådant fall.

Kursinnehåll

  • den första viktiga insatsen
  • psykologiskt beteende
  • brandrisker i den egna miljön
  • brandförloppet - uppkomst, spridning och brandförlopp
  • den egna släckutrustningen
  • larm och utrymningsvägar
  • praktik av handbrandsläckare ska ge deltagarna färdigheter i att använda handbrandsläckare och att släcka brand i fyrfat eller motsvarande

Omfattning

3 timmar teori och praktik.

Kontakt: KTH Karriär- och kompetensutveckling i samarbete med KTH:s säkerhetsavdelning,

personalutveckling@kth.se , sakerhet@kth.se