UNITE! Distansundervisning och utvärderingsmetoder

UNITE! Webinarieserie om bedömning och utvärdering av lärande online. Det andra webinariet av tre, tar upp distansundervisning och olika utvärderingsmetoder.

Tid: On 2020-05-27 kl 15.00 - 16.00

Mer information om UNITE! webinarieserie om bedömning och utvärdering online, se UNITE! Webinars on online student assessment på Grenoble INP webb

Registrering till webinariet