Till innehåll på sidan

Polymer extraction and utilization of brown algal biomass

Tid: Fr 2018-12-07 kl 10.00

Plats: Sal F3, Lindstedtvägen 26, KTH

Ämnesområde: Fiber och polymervetenskap

Respondent: Martin Sterner , FPT

Opponent: Prof. Marguerite Rinaudo, Biomaterials Applications, France

Handledare: Prof Ulrica Edlund