Till innehåll på sidan

Recovery of Rare Earth Elements from an Apatite Concentrate

Tid: Fr 2018-12-07 kl 14.00

Plats: Kollegiesalen, Brinellvägen 8, KTH

Ämnesområde: Kemiteknik

Respondent: Mahmood Alemrajabi , Chemical Science and Engineering

Opponent: Prof. Koen Binnemans, KU Leuven, Belgien

Handledare: Docent Kerstin Forsberg, KTH