Servicefönster

Tjänster och system påverkas under torsdagens Servicefönster

Tid: To 2019-10-10 kl 16.00

System/Tjänst:
Administrationsverktyget för nya kurssidan i Kurs- och programkatalogen
gitr.sys.kth.se och gits-15.sys.kth.se

Vem påverkas: Anställda och studenter

Hur Servicefönstret påverkar dig: Tjänsterna kan vara oåtkomliga under denna tid.

Information om Servicefönster: www.kth.se/it/servicefonster-1.663160

Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2019-10-10