Short-Term Traffic Predicition in Large-Scale Urban Networks

Tid: Fr 2019-05-31 kl 13.00

Plats: B2, Brinellvägen 23, plan 1, KTH

Ämnesområde: Transportvetenskap, inriktning Transportsystem

Licentiand: Matej Cebecauer

Granskare: Professor Balázs Adam Kulcsár, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg

Huvudhandledare: Universitetslektor Erik Jenelius

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)
Senast ändrad: 2019-05-27