Simulation of deformable objects transported in fluid flow

Tid: Må 2019-06-03 kl 10.15

Plats: Sal F3, Lindstedtsvägen 26, KTH, Stockholm

Ämnesområde: Teknisk Mekanik

Respondent: Arash Alizad Banaei , Mekanik

Opponent: Professor Markus Holzner, ETH Zurich, Schweiz

Handledare: Professor Luca Brandt

Innehållsansvarig:Kerstin Gustafsson
Tillhör: Skolan för teknikvetenskap (SCI)
Senast ändrad: 2019-05-03