Till innehåll på sidan

Skolchefsrådet sammanträder den 31 maj

Tid: Ti 2022-05-31 kl 09.30 - 11.30

Plats: Styrelserummet, Brinellvägen 8

För mer information, kontakta sekreterarna för skolchefsrådet:

Anna Aminoff  och Maria Ehnhage , ledningskansliet/GVS

Innehållsansvarig:Maria Ehnhage
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2021-12-17