Strategiskt råd 2019-01-15

Tid: Ti 2019-01-15 kl 09.30 - 11.30

Plats: Styrelserummet, Brinellvägen 8, plan 11

För mer information kontakta Seija Natri, seija@kth.se

08-790 7059, 076-555 64 96

2019-01-15T09:30 2019-01-15T11:30 Strategiskt råd 2019-01-15 Strategiskt råd 2019-01-15
Till sidans topp