Strategiskt råd 2020-01-14

Tid: Ti 2020-01-14 kl 09.30 - 11.30

Plats: Styrelserummet, plan 11

För mer information kontakta Seija Natri, 08-790 7059,

076-555 6496

Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2019-11-05