Till innehåll på sidan

SUNRISE-seminarium om små modulära reaktorer i Sverige

SUNRISE (Sustainable Nuclear Energy Research In Sweden) anordnar ett seminarium och paneldebatt om små modulära reaktorer (SMR) och deras roll i det svenska energisystemet. Seminariet inleds av en allmän översikt av SMR-tekniken i det globala och i det svenska perspektivet. Detta åtföljs av en paneldebatt med industriledare, forskningsfinansiärer och politiker. Genombrott i forskningen som utförs i SUNRISE-centret presenteras sedan och följs av en översikt av det nyligen finansierade kompetenscentrumet ANITA. Beslutsfattare inom industri och politik är inbjudna, samt forskare och intresserad allmänhet.

Tid: On 2022-04-27 kl 13.00 - 16.45

Plats: Kollegiesalen samt Zoom webinar

För mer information och mötets agenda, vänligen se www.sunrise-centre.se

Registrera dig här

Kontaktperson 

Pär Olsson

polsson@kth.se