Till innehåll på sidan

Sustainable Business Innovation of Photovoltaic Water Pumping Systems

Tid: To 2018-11-01 kl 10.00

Plats: Kollegiesalen, Brinellvägen 8, KTH

Ämnesområde: Kemiteknik

Respondent: Chi Zhang , Kemiteknik

Opponent: Professor Bin Chen, Beijing Normal University

Handledare: Professor Jinyue Yan