Swelling of Cellulose Fibrillar Matrices and Gels

Tid: Fr 2019-05-24 kl 14.00

Plats: Sal F3, Lindstedtsvägen 26, KTH

Ämnesområde: Fiber och polymervetenskap

Respondent: Pernilla Karlsson , Fiber och polymerteknologi

Opponent: Assoc. Prof. Eero Kontturi, Aalto University, Finland

Handledare: Prof. Lars Wågberg, KTH

Innehållsansvarig:Sabina Fabrizi
Tillhör: CBH
Senast ändrad: 2019-04-30