Towards a BIM-enabled facility management: promises, obstacles and requirements

Tid: Ti 2019-05-28 kl 13.00

Plats: F3, Lindstedtsvägen 26, KTH

Ämnesområde: Fastigheter och byggande

Respondent: Pouriya Parsanezhad

Opponent: Professor Arto Kiviniemi, University of Liverpool, Liverpool, Storbritannien

Handledare: Docent Milan Horemuz

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)
Senast ändrad: 2019-05-16