Till innehåll på sidan

Uppgradering av fastighetssystemet

För att förbättra webbportalernas användarvänlighet och förbättra registerunderhållet är det nödvändigt att uppgradera fastighetssystemets webbportal (PythagorasWeb) från version 2.0 till version 2.5.

Tid: To 2023-10-05 kl 16.00 - 22.00

System/Tjänst: Fastighetssystemet

Vem påverkas: Anställda

Hur detta påverkar dig: Användare uppmanas att undvika att arbeta i Pythagoras under denna tid. Eventuellt arbete som är klart efter kl 16:00 sparas inte, så det är viktigt att avsluta allt arbete i systemet innan vår entreprenör påbörjar arbetet med uppgraderingen.

Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-09-12