Till innehåll på sidan

Uppgradering av KTH mailsystem

Tid: Ti 2021-01-12 - Må 2021-02-01 kl 01.00

Med början den 12 januari 2021 och 3 veckor framåt så kommer det att pågå ett arbete med att uppgradera KTHs mailsystem till ny hårdvara och nyare version av programvara.

Inloggningssidan för web mailen kommer att få nytt utseende (se bifogad bild)
 

Man kommer inte behövas göra några inställningar i mailklienterna. De kommer automatiskt gå över till nya systemet när flytten sker.

Under själva arbetet så kan det upplevas att vissa funktioner tar lite längre tid än vad man är van vid

bild på nya webmailen
Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-12-22