Utbildning i strukturerad intervjuteknik och kompetensbaserad rekrytering

Välkommen att delta i denna basutbildning i strukturerad intervjuteknik där vi övar, diskuterar och går igenom den teoretiska bakgrunden inom ämnesområdet.

Tid: Må 2019-10-14 kl 09.00 - 12.00

Plats: KTH Campus, lokal anges i platsbekräftelse

Kursanmälan

Välkommen med din anmälan senast den 27 september. Anmälan är bindande, vid eventuellt förhinder ska det meddelas skriftligen till: personalutveckling@kth.se

Målgrupp

För dig som är involverad i rekryteringsprocessen.

Innehåll

  • Vi går igenom upplägg av och förberedelser inför en intervju
  • Tittar på klassiska fallgropar såsom t ex magkänsla och intervjuareffekter (t ex att intervjupersonen påminner om någon du känner)
  • Vi medvetandegör intervjuarens roll i intervjun
  • Vi övar och diskuterar utmaningar i intervjusituationen

Upplägg

Teori, praktisk övning, diskussion i grupp samt förberedande mindre hemuppgift.

Mål

Efter genomgången utbildning har du en god grund att bygga vidare på så att du kan känna dig mer förberedd, tryggare i intervjusituationen och säkrare i ditt val av slutkandidat.

Nivå

Bas

Syfte och bakgrund (kopplad till styrdokument, särskilda satsningar etc)

Utbildningen tar sin utgångspunkt i KTH:s Riktlinje om kompetensförsörjning som i sin tur är utarbetad från KTH:s utvecklingsplan 2018-2023 samt KTH:s vision 2027.

Kursledare

Maria Salling, Funktionsansvarig rekrytering. Maria har arbetat med rekryteringar och framför allt intervjuat många kandidater under de senaste sju åren.

Kontakt: www.kth.se/profile/msalling