UU-sammanträde 2019-01-30

Ändrad tid, tidigare 2019-01-23 kl. 9-12.

Tid: On 2019-01-30 kl 13.00 - 16.00

Plats: Styrelserummet, Brinellvägen 8, plan 11

Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2018-12-10