Webbseminarium inför ansökan till utlysningen om innovationer och transportinfrastruktur

Inför sista ansökningsdagen (5 februari 2019) till InfraSweden2030:s utlysning på 20 miljoner kr inom innovationer för transportinfrastruktur erbjuds ett webbseminarium där du kan ställa frågor till programkontoret.

Tid: To 2019-01-17 kl 14.00 - 15.00

Föreläsare: InfraSweden2030

ANMÄLAN webbseminarium 17 januari kl 14-15

Utlysning

Lösningar för en hållbar transportinfrastruktur

Vem kan söka? Alla aktörer inom samhällsbyggnadssektorn kan söka finansiering för att utveckla innovativa och kurrenskraftiga lösningar i denna utlysning.

Vad kan ni söka för? Utveckling av innovativa och konkurrenskraftiga lösningar för en resurseffektiv och både miljömässigt och socialt hållbar transportinfrastruktur.

Hur mycket kan ni söka? Utlysningens totala budget är 20 miljoner kronor för perioden 2019-2021. Vinnova erbjuder finansiering med upp till hälften av projektets stödberättigande kostnader.

Ansökningsdeadline: 5 februari 2019 kl 14:00

logo infrasweden2030

Om InfraSweden2030

InfraSweden2030 är ett nationellt strategiskt innovationsprogram (SIP) som finansieras via Vinnova, Energimyndigheten och Formas och administreras av KTH. Programmet möjliggör strategisk innovation genom att koppla ihop väg- och järnvägsteknik med det senaste inom material-, fordons- och kommunikationsteknologi, samt standardisering.