Till innehåll på sidan

”Alla har rätt till en sund och trygg arbetsmiljö”

Publicerad 2020-11-12

Hallå där Peter Bergman, projektledare inom alumni-verksamheten på Gemensamt verksamhetsstöd (GVS) och sedan juni även nytt huvudskyddsombud på GVS. Varför ville du ha det jobbet?

– En god arbetsmiljö är en grundläggande rättighet och jätteviktigt för trivseln på jobbet. Det är inspirerande att organisera sig för att tillsammans göra arbetsplatsen bättre.

Peter Bergman
Peter Bergman, huvudskyddsombud på Gemensamt verksamhetsstöd (GVS)

Peter Bergman gillar att vara ”spindeln i nätet”. Dessutom är han van att jobba med arbetsmiljöfrågor på KTH från åren som skyddsombud på gamla enheten och senare för hela Kommunikation och näringslivssamverkan (CBL), samt flera år på andra arbetsplatser.

– Jag är bra på att organisera saker och ting. Möjligheten dök upp att ta nästa steg för mig och samordna det övergripande skyddsombudsarbetet inom hela GVS, konstaterar Peter Bergman och tillägger:

– Arbetsmiljölagen är stark, men alla känner faktiskt inte till vilka rättigheter man har enligt lagen och de krav man kan ställa på sin arbetsmiljö.

Alla medarbetare kan vända sig till sitt lokala skyddsombud för stöd vid specifika problem i arbetsmiljön som inte hörsammas av chefen. Enligt Peter Bergman har skyddsombudet alltid tystnadsplikt.

Ett skyddsombud är inte kopplat till facket, utan är en oberoende part i arbetsmiljöfrågor. Peter Bergman betonar att man alltså inte behöver vara fackligt ansluten för att få stöd av skyddsombudet.

– I min roll som huvudskyddsombud stöttar jag de lokala skyddsombuden inom GVS, men också chefer i att kunna ta sitt arbetsmiljöansvar, säger Peter Bergman och fortsätter:

– Om en avdelning saknar ett lokalt skyddsombud kan jag även agera i den rollen och därmed kliva in och sköta enskilda personärenden.

Viktiga arbetsmiljöfrågor inom GVS

De psykosociala arbetsmiljöfrågorna dominerar vanligtvis inom GVS, konstaterar Peter Bergman. Men det finns även en del i den fysiska miljön att hantera, som att säkra fria utrymningsvägar och motverka ergonomiska problem. Förekomst av stress kopplat till öppna och ljudliga kontorslandskap är ytterligare ett exempel.

Nu är det främst den rådande pandemin många har i tankarna.

– Alla har rätt att känna sig trygga i att arbetsplatsen är utformad på ett sätt som gör att interaktion med andra kan ske på säkert avstånd, för att minska risken för smitta. Arbetsmiljön innefattar också resan till och från jobbet och vid arbete hemifrån, säger Peter Bergman.

Han betonar att det är viktigt att chefer är transparenta, öppna och förstående för alla olika farhågor medarbetare känner i dessa tider.

– Det behövs fler skyddsombud inom GVS och är man intresserad av rollen får man gärna höra av sig till mig. Ju fler vi blir, desto mer kan vi samarbeta för att skapa förändringar.

Text: Marianne Norén

Snabba fakta om arbetsmiljöarbetet på KTH

Personalavdelningen hanterar arbetsmiljöfrågor från KTH:s sida. Anmälan av till exempel arbetsskada sker centralt genom den.

Skyddsombuden representerar medarbetare på KTH inom ett specifikt skyddsområde, som exempelvis Ekonomiavdelningen.

Det specifika skyddsområdet är i sin tur del av ett övergripande skyddsområde, som exempelvis Gemensamt verksamhetsstöd eller ITM-skolan.

Huvudskyddsombud representerar och samordnar det övergripande skyddsområdet och de skyddsombud som är verksamma där.

Samverkan kring arbetsmiljön på KTH sker genom Skolsamverkansgruppen för arbetsmiljö SSG och mer centralt genom Skyddskommittén CSG.

GVS har i dagsläget åtta skyddsombud och ett huvudskyddsombud.

Om KTH:s arbetsmiljöarbete på intranätet

Systematiskt arbetsmiljöarbete – SAM

KTH:s arbetsmiljö

Skyddsombud

Arbetsmiljöverket

Skyddsombud och arbetsmiljöombud

Innehållsansvarig:press@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2020-11-12