Angående coronaviruset

Uppdaterad den 4 februari

Publicerad 2020-01-27

Med anledning av oro och uppkomna frågor kring coronaviruset rekommenderar KTH:s ledning följande:

KTH uppmanar alla som planerar resor till eller från Kina att hålla sig uppdaterade genom UD:s reseinformation. Även i Egencias bokningssystem informeras om det aktuella läget. Om du befinner dig i Kina, följ instruktioner från lokala myndigheter.

Den som har rest in från smittoområden och uppvisar förkylnings- eller influensaliknande symtom inom 14 dagar ska omedelbart kontakta sjukvården per telefon.

Anställda som reser in från staden Wuhan och Hubei-provinsen, ska rekommenderas och ges möjlighet att arbeta från hemmet eller i avskilt utrymme 14 dagar efter hemkomst, med bibehållen lön. Anställd som varit i området ska kontakta chef via telefon eller e-post. En överenskommelse om arbetsuppgifter samt hur eventuella varaktiga negativa konsekvenser för den anställda kan minimeras ska göras mellan chef och den anställda.

Studenter som reser in från Hubei-provinsen ska rekommenderas att inte komma till KTH under 14 dagar efter ankomst till Sverige. Student som varit i området kontaktar skolans utbildningskansli per telefon eller e-post. Skolan ska försäkra sig om att sådan frånvaro inte får negativa konsekvenser för den enskilda studenten, till exempel ska annat tentamenstillfälle ges om studenten på grund av detta missar en tentamen.

KTH rekommenderar även att man undviker att i nuläget ta emot besök från Hubeiprovinsen.

För frågor i samband med misstänkt sjukdom hänvisas till sjukvården via telefon eller 1177.se , tel 1177.

 KTH följer fortsatt händelseutvecklingen.

Kjell Carli, kommunikationsstrateg, Kommunikation och näringslivssamverkan, GVS

Innehållsansvarig:intranytt@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2020-01-27