Till innehåll på sidan

Dags för ny RAE som utvecklar vår forskning

Publicerad 2019-09-20

Med hjälp av internationella toppforskare och experter ska KTH:s forskning kvalitetsgranskas nästa år i RAE, Research Assessment Exercise 2020.
– Syftet är att utveckla vår forskning genom självvärderingar och genom att få konstruktiv feedback av kollegor från vår omvärld, säger Annika Stensson Trigell, vicerektor för forskning, som leder arbetet med RAE 2020.

Porträttbild på Annika Stensson Trigell
Annika Stensson Trigell, vicerektor för forskning på KTH. (Foto: Håkan Lindgren)

Det är tredje gången som KTH:s forskning utvärderas av internationella kollegor inom ramen för KTH:s regelbundna kvalitetsgranskning. Den första RAE:n genomfördes 2008 och den senaste 2012.

Att en genomlysning av den här typen ger effekt och leder till såväl förbättringar som analys och reflektion över den egna verksamheten är tydligt.

Annika Stensson Trigell nämner bland annat att efter RAE:n 2008 skapades KTH:s plattformar efter input från expertpanelerna som hade observerat att KTH hade mycket bra forskning inom exempelvis energiområdet – men att många av forskargrupperna inom KTH inte kände till varandra. Granskningarna är också viktiga som underlag till olika strategiska satsningar både internt och externt.

– Fokus i utvärderingen ligger på kvalitetsutveckling – det vill säga. analys av den egna verksamheten och vad man kan göra för att lyfta kvaliteten. Panelernas rapporter ska ses som råd och rekommendationer utifrån experternas observationer och egna erfarenheter, säger Annika Stensson Trigell.

Organisationen av den kommande upplagan av RAE:n är i full gång. Anton Ridderstad på avdelningen för planering och kvalitetsarbete är projektledare:

– Granskningen är en kvalitetsdrivande verklighetscheck och ett tämligen stort organisatoriskt pussel.

All forskning, 43 institutioner, delas in i olika forskningsfält som granskas av paneler med cirka åtta experter i vardera. Arbetet i panelen leds av en ordförande som är en av de internationella experterna. Varje panel har också en koordinator från KTH:s fakultet, som ansvarar för självvärderingarna. Tanken är att panelerna ska matcha såväl KTH:s nya organisation som ämnesindelningen i rankingsammanhang.

Underlag i form av bibliometri och siffror för personal och ekonomi tas fram av KTH:s gemensamma verksamhetsstöd (GVS), i stället för som tidigare då det låg på forskarna att göra det.

– Tanken är att det här ska underlätta arbetet så att man ska kunna lägga krutet på självvärderingarna, säger Anton Ridderstad.

Forskarmiljöerna inom respektive panel ska vara delaktiga i detta arbete till exempel genom workshops.

– Att alla engagerar sig och att kvalitetsarbetet bedrivs på alla nivåer är avgörande för att vi ska kunna bli ännu bättre, säger Annika Stensson Trigell.

Tidplan

Projektgrupp och styrgrupp har utsetts. I höst ska panelerna fastställas, koordinatorer bestämmas, experter till panelerna rekryteras och underlag till självvärderingar tas fram.

Under våren nästa år genomförs självvärderingarna, som skickas till panelerna 1 maj.

24-28 augusti kommer alla paneler till KTH för ”visit week”.

1 november lämnas bedömningsunderlaget och i mars 2021 kommer slutrapporterna.

Läs mer om RAE:n och hämta presentationsmaterial här

Modell för kontinuerlig uppföljning
Modell för regelbunden granskning

Text: Jill Klackenberg

Innehållsansvarig:press@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2019-09-20