Till innehåll på sidan

En databas full med forskningsgodis

Jonas Anund Vogel
Centrumföreståndare Jonas Anund Vogel under det löstagbara golvet i en av lägenheterna i testbädd KTH.
Publicerad 2020-09-16

KTH Live-In Lab bygger upp en databas med mätdata och forskningsresultat från sin verksamhet. ”Datapool” ska också utgöra grunden till en större forskningsdatabas på KTH – KTH BigDataBase. Nu hoppas föreståndare Jonas Anund Vogel att fler lärare, forskare och studenter ska starta samarbeten med kunskapscentret.

På KTH:s campus har kunskapscentrumet ”Live-In Lab” ett antal byggnader där forskare och företag kan testa nya produkter, tjänster och metoder i verkliga konstruktioner.

Här mäts det mesta, som CO2, temperatur, ljus, fuktighet, tryck, luftflöden och vatten- och elförbrukning under olika tider och förhållanden. Ett labb som man bor och arbetar i, precis som namnet antyder. Alla mätningar genererar en stor mängd information som är rena godisbutiken för forskare inom en uppsjö olika ämnesområden.

Genom att inte bara samla data från testbäddarna, utan även forskningsresultat från projekt utförda i Live-In Lab, bygger man nu upp en datapool som inte bara ska locka fler forskare till buffén av information, utan även lärare, studenter och samarbetspartners. De som vill ta del av informationen fyller i en ansökan på Live-In Labs webbplats.

Tillgängliggöra resultat

Jonas Anund Voge och Safira Figueiredo Monteiro
Jonas Anund Vogel med projektledare Safira Figueiredo Monteiro.

– Det finns inte så mycket av den här typen av byggnadsdata som är så finfördelad som vår. Och genom att nu även göra forskarnas resultat tillgängliga via oss kan de komma till större nytta, menar Jonas Anund Vogel, som förestår centrumet.

– Exempelvis kan någon annan kan ta över där en forskare slutade, och så blir det lättare att hitta synergier och nya forskningsområden.

Tanken med att göra all information tillgänglig handlar om att utveckling och innovation ska gynnas och gå snabbare. Projekten hos Live-In Lab ger också Jonas och hans medarbetare något i gengäld:

– Vad forskarna gör är att förädla våra mätvärden och vi får tillbaka den i form av kunskap som kan fogas in i olika sammanhang. Vi bygger upp metadatan kring datan, kan man säga.

Men det finns en masterplan bakom Live-In Labs datapool. Finansierat av KTH:s Digitaliseringsplattform undersöker man tillsammans med IT-avdelningen möjligheten att bygga en ”Big database”, som förhoppningsvis ska demas redan i höst.

KTH BigDataBase

– Vår datapool ska i förlängningen nås via den mer övergripande KTH BigDataBase. Tanken är att alla på KTH ska kunna logga in och via BigDataBase hämta alla data från en rad olika ställen på hela KTH. Som en forskningsdatabas.

Att använda data från just boende är emellertid förenat med en viss byråkrati, det handlar om att värna integriteten. Jonas berättar att alla som samlar data från de boende måste få ett samtycke från dessa, i vissa fall krävs etikprövningstillstånd, speciellt när det handlar om att hantera biodata.

Ett tiotal personer sitter i Live-In Lab och lyssnar på en föreläsare
KTH Live-In Lab, källarplan

– Nu utvecklar vi vår datapool för att dela data enligt GDPR och andra lagar och förordningar. Tanken är att hos oss till exempel kunna träna algoritmer på känsliga data, att bli en nationell resurs med vissa frånsteg från GDPR.

Även företag är välkomna att använda sig av informationen Live-In Lab sitter på, men då måste de först koppla ihop sig med en forskare. Anledningen är att man inte vill att kunskap ska försvinna från campus.

– Målsättningen med det här är att göra så mycket som möjligt publikt, men främja KTH:s forskning och undervisning. Kurserna på KTH ska inte behöva jobba med gammal skåpmat.

KTH Live-In Lab Datapool

Text: Anna Gullers

Innehållsansvarig:press@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2020-09-16