Till innehåll på sidan

En tillgänglig webb är bättre för alla

Jan Gulliksen står i ett valv utomhus på KTH Campus.l  bakgrunden syns en skulptur.
Jan Gulliksen, vicerektor för digitalisering. Foto: Jezzica Sunmo
Publicerad 2020-05-29

Digital tillgänglighet är ett lagkrav som innebär att digitala tjänster och webbplatser ska kunna användas av alla.
– Det ligger i vårt uppdrag att inte diskriminera någon, utan istället möjliggöra så långt det går för alla att ta del av KTH:s information och tjänster, säger Jan Gulliksen, vicerektor för digitalisering på KTH.

KTH:s yta mot omvärlden är digital i stor utsträckning. Inte minst under rådande pandemi märker vi hur betydelsefull vår digitala närvaro är menar han och tillägger att det digitala rummet ska upplevas som minst lika tillgängligt som det fysiska lärosätet.

– Digital tillgänglighet är också viktigt för KTH:s trovärdighet som ett icke-diskriminerande och jämlikt universitet. Den informationsfilm  som tagits fram på KTH är ett bra exempel på hur vi ser på frågan säger Jan Gulliksen.

– Som lärosäte och myndighet vill KTH vara ett föredöme när det gäller tillgänglighet.

Han anser att ambitionsnivån och kunskapen om dessa frågor är hög, men KTH:s digitala informationsinnehåll och tjänster är omfattande. Därför kommer det ta tid innan det är genomfört fullt ut.

Lagkrav och möjligheter

Porträttbild på Sara Öhman
Sara Öhman på Kommunikation och näringslivssamverkan inom GVS samordnar innehållet på KTH:s gemensamma webbplats.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service innebär att KTH:s webbplats måste vara tillgänglig från 23 september 2020.

Sara Öhman på Kommunikation och näringslivssamverkan, GVS arbetar med tillgänglighetsfrågor inom redaktörsorganisationen som publicerar i Polopoly.

– Tillgänglighet berör inte bara målgrupper med särskilda behov. Alla har lägen av permanent, periodvis eller punktvis begränsning i någon form som medför problem att ta till sig ett webbinnehåll, säger Sara Öhman.

Tillgänglighet är en demokratifråga tycker hon och tillägger:

– En tillgänglig webbplats är tydligare och blir därför lättare att uppfatta för alla användare. Sökmotorer gillar dessutom tillgängligt innehåll och ger det därför högre ranking.

Det är viktigt att alla som publicerar på KTH:s webbplats känner till riktlinjerna i webbdirektivet.

– Följer man standarder i Polopoly kommer man långt. Fast man behöver kunna vissa riktlinjer för webbinnehållet, men de är inte så komplicerade. En större utmaning är alla otillgängliga bifogade dokument på webbplatsen som borde vara webbsidor istället eller rensas bort, konstaterar Sara Öhman och tillägger:

– Det är hög tid för alla att jobba med det här nu.

Myndigheten för digital förvaltning har tillsyn av att KTH följer lagen. De kan be KTH rätta fel och kan utfärda böter.

– Börja med att se filmen och annat informationsstöd som finns på intranätet, uppmanar Sara Öhman.

Text: Marianne Norén

Innehållsansvarig:intranytt@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2020-05-29