Till innehåll på sidan

Energi och motivation sviktar under pandemin

Porträtt på Teo Elmfeldt.
Teo Elmfeldt, skolrådsordförande för SCI-skolan, tycker att det är viktigt att lärarna är lyhörda inför studenternas behov vid distansundervisning. (Foto: Fysiksektionen)
Publicerad 2021-02-08

Hur går det att studera i pandemitider? Sisådär. Avståndet mellan lärare och studenter har ökat vilket slår mot undervisningens kvalitet, menar Teo Elmfeldt, masterstudent.
– Det är viktigare än någonsin att öppna för fler inlärningsmetoder, säger han.

Teo Elmfeldt, som är aktiv inom studentinflytande på KTH, bjöds in till seminarieserien Lunch 'n' Learn för att berätta om studenters erfarenheter av att plugga i skuggan av pandemin på distans, med zoom-föreläsningar och på egen hand i hemmet.

Oftast är det helt ok, rent teknisk, säger han. Studiematerial, föreläsningar och information finns tillgängligt på de digitala plattformarna.

– Däremot har det blivit mycket svårare att ta tag i saker, att känna sig motiverad till att hålla sig i fas, och att lära av sina vänner. Jag får själv mycket mindre gjort och är tröttare än jag är van vid.

Många studenter saknar det lilla men betydelsefulla som händer lite vid sidan av undervisningen. Det kan vara samtalen i föreläsningspauserna, gruppinlärning framför en whiteboard eller annan återkoppling från lärare och kurskamrater som kommer spontant på plats, inspirerar och hjälper till att hålla fokus.

Viktigt med förväntningar

Att upprätthålla interaktiviteten, dialog och samarbete mellan lärare-student och studenter sinsemellan, trots distansutbildningen, är betydelsefullt, poängterar Teo Elmfeldt.

– Det finns många olika sätt att lösa det på, men det är viktigt med tydliga förväntningar så att studenterna vet när de behöver vara interaktiva och att det går att avstå för dem som det inte passar för just då, säger han och fortsätter:

– Kursansvariga behöver vara lyhörda och noga tänka igenom kursmomenten vid distansundervisning. Många studenter mår väldigt dåligt av isolering, hamnar i en ond spiral och orkar inte heller ta kontakt med vänner och studiekamrater.

Vad är viktigast för att undervisningen ska fungera så bra som möjligt?
– Tydlighet, struktur och en lärare som är nyfiken och strävar efter förbättring. 

Tappar energi

Han tycker att grupparbeten och egenstudier har fungerat bäst i den digitala övergången. Sämre är det med tentor och föreläsningar, även om det också skiljer sig åt mellan olika kurser:

­– Föreläsningar och övningar tappar ofta mycket av energin när de genomförs på distans. Bara den skillnaden att de flesta vanligtvis brukar föreläsa stående, men nu gör det sittande. Det gör det svårare att hålla fokus under föreläsningens gång.

Teo Elmfeldt förespråkar att fler tentor borde göras om till inlämningsuppgifter. Zoom-bevakade tentor fungerar inte särskilt bra, menar han. Trots att risken för fusk är mindre upplever många studenter att det går att fuska för den som vill.

– Det är krångligt att få till tentor på ett bra sätt på distans.

Nu är vi några veckor in på vårterminen  hur tänker du om tiden fram till sommaren?
– Det handlar nog mycket om att hålla ut. Lära sig att se fram emot vardagliga saker och acceptera att en inte får lika mycket gjort som en är van vid. Inte vara för hård mot sig själv och att våga ta en riktig paus istället för att tro att en kan studera koncentrerat timme ut och timme in.

Text: Christer Gummeson

Teo Elmfeldts tips för bra undervisning:

Det handlar om att:

  • ha ett kursupplägg som uppmuntrar till samarbete 
  • lyckas tillföra energi till föreläsningarna trots begränsningarna
  • öppna för olika inlärningsmetoder
  • komma bort från begränsningarna med fysisk undervisning, exempelvis genom kortare videosnuttar istället för endast 45 + 45 minuters föreläsningspass
  • arbeta med interaktivitet, lärare-studenter och studenter-studenter,
  • ha en tydlig struktur och informationsflöde

Ta del av Teo Elmfeldts föreläsning på Lunch 'n' Learn

Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2021-02-08