Till innehåll på sidan

EU:s stadga för forskare

Publicerad 2020-02-17

Sedan juni 2019 har KTH arbetat med att förbereda implementeringen av EU:s stadga för forskare med Riktlinjer för rekrytering av forskare.

Förberedelserna leds och koordineras av projektledare Charlotta Fransén vid centrala administrationen, lokaliserad till Research Support Office.

Processen att integrera stadgans principer initierar ett kontinuerligt kvalitetsabete som ska införlivas i övrigt övergripande kvalitetsarbete på KTH.

Under hösten 2019 har en gapanalys genomförts. Interna regelverk, rutiner och dokument, huvudsakligen HR-relaterade, har jämförts mot stadgans principer.

Utöver detta, har en rad informationsmöten hållits i olika centrala organ, för den centrala administrationen och under den sena hösten även hos de lokala skolornas ledningsgrupper.

För närvarande planeras ytterligare informationsmöten under våren vid skolorna med syfte att informera om projektets utveckling samt ge utrymme för frågor och synpynkter. Varje skola har kontaktats individuellt med anledning av detta.

Samtliga förberedelser inför implementeringen beräknas vara klara under den sena våren 2020 och ansökan redo att skickas in mot slutet av sommaren.

Läs mer om Europeisk stadga för forskare

Charlotta Fransén, projektledare Research Support Office

Innehållsansvarig:intranytt@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2020-02-17