Till innehåll på sidan
KTH Entré på KTH Campus.
Från och med första augusti är tanken att anställda ska kunna jobba på campus i högre grad – dock i en trygg arbetsmiljö planerad och utformad för att förhindra smittspridning. (Foto: Petter Karlgren)

Fler tillbaka på campus i höst

Publicerad 2020-06-17

Från och med första augusti är tanken att fler medarbetare ska kunna börja jobba på campus igen. Trängsel och stora grupper ska dock undvikas för att minska risken för smittspridning.

– Vi får skapa nya vanor, vara redo att arbeta mer flexibelt för att lösa detta på bästa sätt utan att göra avkall på en trygg och säker arbetsmiljö, säger Sigbritt Karlsson, rektor på KTH.

Av rektorsbeslutet  framgår bland annat, med utgångspunkt i tidigare beslut om återgång till campusutbildning, att personalen ska komma överens med sin chef om vad som gäller – om man kan och ska jobba hemifrån eller ej. Till skillnad mot de senaste tre månaderna då de flesta arbetat hemifrån i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer

Samtidigt är det chefens ansvar att planera så att det inte blir för trångt och att den fysiska distansen kan upprätthållas på arbetsplatsen.

– Det gäller att samordna och planera verksamheten ordentligt och använda det vi lärt oss under våren. Vi måste alla hjälpas åt och det personliga ansvaret är viktigt, säger Sigbritt Karlsson.

Tanken är att digitala möten ska ersätta fysiska när många människor ska träffas. Tjänsteresor ska också undvikas om det går.

Maria Granath
Maria Granath, fastighetschef.

Arbetet att förbereda arbetsplatsen och lokalerna för höstterminen pågår för fullt. Det handlar om handsprit, skyltar, avståndsmarkeringar, utökad städning, plexiglas vid diskar med mera.

– Tillsammans med infrastrukturansvariga på skolorna förbereder vi nu för olika åtgärder för att studenter och personal ska känna sig trygga när de återvänder till campus, säger Maria Granath, fastighetschef, och fortsätter:

– Vi kommer att på olika sätt informera och påminna om de begränsningar som finns i gruppstorlek och avstånd till varandra och på så sätt förhoppningsvis underlätta för dem som kommer att vistas på våra campus.

Text: Jill Klackenberg

Innehållsansvarig:intranytt@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2020-06-17