Till innehåll på sidan

Godkänt kvalitetssystem kan bli ännu bättre

Porträttbilder på Anders Forsgren och Sofia Ritzén.
Anders Forsgren, dekanus och Sofia Ritzén, prodekanus. Foto: Susanne Kronholm
Publicerad 2020-03-18

Godkänt med förbehåll. Det blev UKÄ:s betyg på KTH:s system för kvalitetssäkring av utbildningen.
- Det är ett bra resultat och arbetet har varit en bra test av vårt system. Vi är definitivt på rätt väg, säger Sofia Ritzén, prodekanus.

Hon får medhåll av dekanus Anders Forsgren:

– Det här kan vi vara klart nöjda med. Energin som finns att göra KTH ännu bättre ska vi ta vara på.

Den omfattande genomlysningen av KTH:s kvalitetssäkringssystem började redan förra våren, med dåvarande dekanus och prodekanus, koordinerat av KTH:s kvalitetssamordnare och med involvering på alla nivåer. Det har inkluderat en omfattande självvärdering och två besök på plats av UKÄ:s bedömargrupp. Processer, rutiner, underlag, data och verksamhet har analyserats och skärskådats.

– Det har funnits en stor vilja och mycket hårt arbete har lagts ner från alla på KTH. Delaktigheten- att alla känner att de, i sin vardag, bidrar till vår kvalitet är helt avgörande, säger Anders Forsgren.

UKÄ har en tregradig skala där KTH:s betyg godkänt med förbehåll hamnade i mitten. Godkänt och ifrågasatt är de andra stegen.

Bedömningen har gjorts utifrån sex områden; styrning och organisation, förutsättningar, utformning, genomförande och resultat, jämställdhet, student- och doktorandperspektiv samt arbetsliv och samverkan.

Inom den första kategorin slog bedömargruppen ner på ett delområde och påtalade brister i återkopplingen från ledning på olika nivåer till nedåt i organisationen.

– Kommunikation är svårt, vi anade nog detta. Vi måste bli snabbare, tydligare så att analysen sipprar ner och på så sätt genomsyrar hela utbildningsorganisationen, säger Anders Forsgren.

Området jämställdhet fick som helhet bedömningen ”inte tillfredställande”. En tydligare och mer systematisk integrering av jämställdhet på KTH:s alla utbildningar efterfrågades bland annat.

– Det var mer förvånande med tanke på det omfattande och prioriterade arbete inom jämställdhet som bedrivs på KTH, säger Sofia Ritzén.

KTH har två år på sig att utveckla och förbättra dessa två områden.

– Nu gäller det att inte slå sig till ro utan hålla processen i gång. Kvalitetssäkringsarbetet ska ju leda till bestående förändring och förbättringar, säger Anders Forsgren.

Text: Jill Klackenberg

Innehållsansvarig:intranytt@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2020-03-18