Till innehåll på sidan

Gröna projekt på KTH Campus

Ett cykelförråd i metall med väggar av galler.
Bilden visar standardutförandet för cykelförråden. KTH har valt en modifierad version med montage av hålplåt över mittenpartiet för ökad säkerhet. Cykelförvaringen kommer ha sedumtak vilket är ett hållbart växtmaterial som släpper ifrån sig syre och absorberar koldioxid. Foto: Akademiska Hus
Publicerad 2021-05-20

Grönt hyresavtal, solceller och säker cykelförvaring är exempel på projekt där KTH tillsammans med Akademiska Hus arbetar för ett grönare campus. Det ligger också i linje med KTH:s mål om ett mer hållbart campusområde.

Porträttfoto: Ljushårig kvinna med glasögon
Maria Granath

KTH och Akademiska Hus ska jobba nära tillsammans i utvecklingen av den fysiska miljön på campus. Det är syftet med KTH:s och fastighetsägarens forum för samverkan.

– En viktig del av det samarbetet är att Akademiska Hus kan erbjuda examensprojekt till KTH-studenter och de flesta av dessa projekt har en hållbarhetsinriktning, säger Maria Granath, fastighetschef på KTH.

Gröna hyresavtal

För fastigheten på Brinellvägen 23 har det nyligen tecknats ett tilläggsavtal till det befintliga hyresavtalet mellan KTH och Akademiska Hus, ett så kallat grönt hyresavtal. Det är ett incitamentavtal där fastighetsägaren förbinder sig att leverera ett inomhusklimat av viss kvalitet.

Det gröna hyresavtalet har kommit till genom ett pilotprojekt inom datadriven driftsoptimering där forskare på KTH samarbetar med Akademiska Hus. Arbetet leds av David Hälleberg som är industridoktorand.

Inom ramen för pilotprojektet installeras sensorer och annan teknisk utrustning i byggnaden för att mäta energiförbrukningen, dokumentera och utvärdera åtgärder.

– Både hyresvärden och hyresgästen tar på sig ett ansvar att använda energi på ett förnuftigt sätt, spara energi, och därigenom minska miljöpåverkan. Akademiska Hus gör en årlig avstämning och i förlängningen ska en minskad energiförbrukning gynna KTH som hyresgäst ekonomiskt, säger Maria Granath.

Målet är att koppla sådana tilläggsavtal till samtliga hyresavtal på KTH Campus.

Mer energi från solkraft

Ytterligare ett projekt syftar till att sätta upp solpaneler på sammanlagt sju hustak på KTH Campus, som ett led för att uppnå en mer hållbar energiförsörjning.

Akademiska Hus har valt ut lämpliga hustak på campusområdet. Den sammantagna ytan med solceller planeras bli närmare tusen kvadratmeter och Akademiska Hus ansvarar för projektet, som nu befinner sig i bygglovstadiet.

Säkrare cykelförvaring

Porträttfoto: Kvinna i gröna glasögon
Sara Eriksson

Cykeln är ett hållbart färdmedel och planer för låsta cykelförråd finns med i KTH:s Campusplan 2018-2023. Nu bygger Akademiska Hus tre cykelförråd på campusområdet som kommer möjliggöra säker cykelförvaring. Totalt handlar det om 60 förvaringsplatser som beräknas bli klara under juni. På prov kommer det enbart vara medarbetare på KTH som kan abonnera på en plats.

– Vi behöver utvärdera testprojektet och därefter ta ett beslut vilka som får möjlighet att abonnera på en cykelplats framöver, om vi kommer att kunna utöka projektet ytterligare, säger Sara Eriksson, gruppchef på fastighetsavdelningen.

Text: Marianne Norén

Om cykelförråden

Cykelförråden placeras vid Brinellvägen 2 och 4 samt vid Brinellvägen 24 och 58.

Tillträde till cykelförråden sköts av parkeringsbolaget Aimo Park. Medarbetaren abonnerar på en förvaringsplats på samma sätt som för en parkeringsplats.

Cykelförråden utrustas med informationsskylt och QR-kod som skickar vidare till en webbsida där medarbetaren anmäler ett abonnemang. Som abonnent kan man ställa sin cykel i valfritt cykelförråd på campus.

För att öppna och låsa cykelförråden använder abonnenten Parakey som är en digital inpasseringslösning via en applikation i telefonen.

Priset blir 99 kr per månad och ingen personalrabatt utgår.

Innehållsansvarig:press@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2021-05-20