Till innehåll på sidan

Invigningen av Digital Futures blir både digital och fysisk

Illustration som föreställer många människor i ett stort rum. De interagerar med varandra på olika sätt inom teknikområdet.
Illustration: Anne-Li Karlsson
Publicerad 2020-06-08

Digital Futures, den stora forskningssatsningen inom digitalisering, invigs i oktober i stället för i juni som tidigare planerat. Det kommer att bli ett kombinerat fysiskt och digitalt event.

Ett nytt nationellt strategiskt forskningsområde inom digitalisering planerats under ett par års tid. Vid årsskiftet stod det klart att KTH blev värd för initiativet som fått namnet Digital Futures. Invigningen skulle ha skett i början av juni, men den kommer istället genomföras som ett digi-fysiskt evenemang i oktober.

Porträttbild på Karl Henrik Johansson
Karl Henrik Johansson, professor i nätverksreglering på EECS-skolan, är föreståndare för Digital Futures. Foto: Magnus Bergström

– Nu under coronakrisen sätts ju digitaliseringen på sin spets. Det ger oss en stor möjlighet att visa upp hur viktigt det här området är, hur långt framme vi ligger och vilka satsningar vi kommer att göra, säger Digital Futures föreståndare Karl Henrik Johansson, professor i nätverksreglering på EECS-skolan.

Tre teman och tre forskningsspår

Trots pandemin pågår arbetet med uppbyggnaden av forskningsprogrammet, med stort engagemang från fakultet och forskare. Men flera forskningsfrågor har snabbare kommit i fokus och aktualiserats. Ett av de teman som utgör centrets forskningsmatris är Rich and Healthy Life. Här handlar en del naturligtvis om digitaliseringen av hälso- och sjukvården, men temat sätter också fingret på frågan om hur vi lever våra digitala liv, hur vi umgås med tekniken nu och i framtiden.

– Ett exempel är hur man kan göra den digitala tekniken enklare att använda för äldre. Det undersöker Britt Östlund på ABE-skolan i ett av våra projekt, säger Karl Henrik Johansson.

Två andra teman är Smart Society och Digitalized Industry. Dessa möter tre forskningsspår Trust, Learn och Cooperate som bygger på stark och långsiktig grundvetenskaplig forskning om framtida tekniker för digitalisering. En viktig del av Digital Futures handlar också om ”engineering education” där fokus ligger på forskning kring digitalisering av utbildningen, men också hur grundutbildningen kan knytas närmare forskning och entreprenörskap.

Ett forskningsprogram av internationell dignitet

Internationellt finns det några miljöer som inspirerar Digital Futures såsom Institute for Data, Systems and Society och Schwarzman College of Computing vid MIT, CITRIS på UC Berkeley samt Einstein Center Digital Future i Berlin. Ambitionen är att Digital Futures vid KTH inom ett par år ska räknas in bland dessa när man listar de främsta miljöerna inom digitalisering i världen.

– Det är en jättestor drivkraft för oss. Det handlar om internationell rekrytering av unga talanger, både forskare och lärare. Vi skapar en miljö för vetenskaplig excellens inriktad på största samhällsnytta. Vi hoppas att det också kommer att bidra till att bättre studenter söker sig till KTH och att KTH klättrar på rankinglistorna, säger Karl Henrik Johansson.

Just nu är ett tiotal projekt igång inom programmet, men när verksamheten är igång fullt ut kommer det att röra sig om ett hundratal.

– Det gör att vi får ett forskningsprogram av en dignitet som vi inte har sett tidigare på KTH, säger Karl Henrik Johansson.

Invigningen äger rum på flera platser samtidigt

Digital Futures är en mötesplats där intressanta diskussioner tar plats och där personer med olika perspektiv utbyter idéer och erfarenheter, konstaterar Karl Henrik Johansson.

– KTH:s medarbetare och fakultet kommer att bjudas in i omgångar när det står klart hur rekommendationerna ser ut för hösten, säger han och fortsätter:

– Med den osäkerhet som vi lever i idag siktar vi på att göra ett intressant event som är delvis online, delvis fysiskt och på många olika platser samtidigt. Så som vi till en del kanske kommer att få leva i samhället nu framöver, säger Karl Henrik Johansson.

Håkan Soold

Fakta Digital Futures

Digital Futures är en stor satsning på tvärvetenskaplig forskning för att utveckla framtidens teknik för digitalisering som KTH gör tillsammans med Stockholms Universitet, forskningsinstitutet RISE och ett stort antal näringslivspartner. Satsningen har möjliggjorts genom ett särskilt statsanslag på 78 miljoner kronor årligen och ingår i regeringens satsning på strategiska forskningsområden. KTH Digital Futures smög igång 2019 med ett tiotal pilotprojekt. I år skalas satsningen upp och man räknar med att ha ett hundratal projekt igång när verksamheten kommit igång för fullt. Verksamheten utgår från en matris med tre samhällsutmaningar: Rich and Healthy Life, Smart Society och Digitalized Industry. Dessa korsas med forskningsspåren Trust, Learn och Cooperate som tillsammans med Engineering Education skapar utrymme för tvärdisciplinära perspektiv.

Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2020-06-08