Till innehåll på sidan

IT-supporten rustar för ökat distansarbete på KTH

Bogdan Andric framför supportdisken i KTH Entré.
Bogdan Andric ansvarar för KTH:s IT-support, som består av cirka 45 medarbetare, varar några arbetar på Campus Kista, Campus Södertälje och Campus Flemingsberg.
Publicerad 2020-03-17

Hallå där Bogdan Andric, gruppchef för KTH:s IT-support. Vilket teknikstöd finns för att kunna distansarbeta?

– KTH har ett bra utbud av tekniklösningar för det. På intranätet finns information om verktygen och användarguider. Många av KTH:s tjänster kan man jobba mot när man loggar in på KTH.se. I det fall en tjänst kräver att man är inloggad på KTH:s nätverk ska man använda VPN eller Citrix. Det är teknik för att koppla upp sig på distans och komma åt exempelvis det egna skrivbordet och gemensamma avdelningsmappar på servern. Zoom rekommenderas för distansmöten. Pexip är ett annat alternativ.

Finns det kapacitet för en plötslig anstormning av distansarbetare, som nu i samband med covid-19?

– Det ställer naturligtvis större krav på KTH:s nätverk. Vi har tillräcklig kapacitet och verktygslicenser just nu och jobbar med att utöka licenserna och prestandan. Den här situationen har vi ju inte varit i tidigare, säger Bogdan Andric.

Möjlighet till internutbildning i verktygen?

– Efterfrågan på kurser i Zoom har ökat. Vi kommer gärna ut och undervisar om man märker av ett utbildningsbehov inom sin verksamhet. Kontakta IT-supporten för att boka in ett utbildningstillfälle. Vi kan skräddarsy innehållet efter verksamhetens specifika behov.

Bästa tipsen när man ska leda eller delta i ett distansmöte?

– Kom framför allt i god tid inför mötet för att hinna testa utrustningen i konferensrummet och ring IT-supporten om problem uppstår. Då kan vi skicka ut en AV-tekniker som löser problemet på plats och innan mötet börjar. Som distansdeltagare är det bra att läsa igenom inbjudan noga för att klicka på rätt länk. Logga också in i god tid före mötet för att säkra att uppkopplingen fungerar.

– Inga frågor till IT-supporten är dumma. Om tekniken strular eller guiderna på intranätet upplevs otydliga är det värdefullt för oss att få vetskap om det. På så sätt kan vi förbättra instruktionerna och lösa teknikproblemen, avslutar Bogdan Andric.

Text: Marianne Norén

Rekommendationer för arbete på distans (på grund av covid-19)

Under rådande förhållanden med Corona virus finns det möjligheter och verktyg att arbeta hemma.

De verktyg och tjänster vi tillhandahåller för att arbeta hemma finns samlade på följande sidor.

Tjänster för distansarbete: Arbeta på distans

Verktyg för möten och kommunikation: Videokonferens  

Verktyg för e-lärande i KTH:s kurser: Användning av e-lärande i KTH:s kurser

Tänk på att alla resurser har sina begränsningar. Mer information om eventuella driftstörningar finns publicerad som driftsinformation: Driftsinformation för anställda  

Innehållsansvarig:intranytt@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2020-03-17