Vid ett bord sitter rektorerna för de tre lärosätena.
Fotograf: Niklas Björling

Karolinska Institutet, KTH och Stockholms universitet bildar universitetsalliansen Stockholm trio

Publicerad 2019-05-23

En universitetsallians av internationell modell ska etableras mellan Karolinska Institutet, KTH och Stockholms universitet. Syftet är att stärka utvecklingen i Stockholmsregionen och synliggöra den internationellt framstående forsknings- och utbildningsmiljö som de tre lärosätena tillsammans utgör. Den 27 maj undertecknades överenskommelsen som underlättar för de tre huvudstadsuniversiteten att ingå gemensamma samarbeten med universitet runt om i världen.

Karta över delar av Stockholm där de tre universiteten som bildar Universitetsalliansen är utmärkta.
De tre lärosätena som tillsammans bildar universitetsalliansen Stockholm trio

Karolinska Institutet, KTH och Stockholms universitet är alla starka lärosäten inom sina respektive områden. Tillsammans bildar de tre universiteten en komplett akademisk miljö som står sig mycket väl i en internationell jämförelse.

Överenskommelsen, som skrivs under av de tre rektorerna måndagen den 27 maj, syftar bland annat till att skapa nya förutsättningar för universitetsövergripande forskning och utbildning, tydliggöra den framstående akademiska miljö som parterna tillsammans utgör och stärka verksamhetsstödet vid universiteten.

Överenskommelsen syftar inte till ett framtida samgående mellan universiteten, men vissa gemensamma funktioner inrättas för Stockholm trio, till exempel ett samordningssekretariat.

– Vi vill visa potentialen i detta samarbete och hur stärkandet av den samlade akademiska miljön i Stockholm kommer att gagna staden, regionen och Sverige, säger Sigbritt Karlsson, rektor vid KTH.

– Med ett i stort sett sammanhängande campus och en dynamisk akademisk miljö är våra lärosäten en viktig förutsättning för såväl forskning och utbildning som tillväxt i Stockholmsregionen, säger Astrid Söderbergh Widding, rektor vid Stockholms universitet.

Ett stort antal nära samarbeten mellan de tre huvudstadsuniversiteten finns sedan länge på flera områden. SciLifeLab, ett av Europas största forskningscenter för molekylär biologi, är ett exempel där Uppsala universitet tillsammans med Stockholmslärosätena och den nationella infrastrukturen, snabbt lyckats etablera en internationellt ledande forskningsmiljö. Genom att uppträda som en gemensam aktör lyckades Stockholm trio också nyligen sluta ett samarbetsavtal med Tokyo universitet, en typ av samverkan som kommer att bli allt viktigare i framtiden.

 – Tillsammans kan vi använda våra samlade resurser på ett mer effektivt sätt och främja mötet mellan olika discipliner och därmed höja kvaliteten på våra verksamheter, säger Ole Petter Ottersen, rektor vid Karolinska Institutet.

Innehållsansvarig:press@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2019-05-23