Till innehåll på sidan

Klimatfrågan högt på agendan

Publicerad 2020-05-18

KTH har tagit över ordförandeskapet för NSCN, en gruppering under NUAS-nätverket som fokuserar på hållbar utveckling i universitetens kärnverksamhet. Vad innebär det här för KTH?

– Syftet är att stärka grupperingens ställning och påverka NUAS i hållbarhetsfrågor. Att hemvisten nu är på KTH stärker även KTH:s arbete med hållbar utveckling inom Norden och vårt eget varumärke, säger Kristina von Oelreich, hållbarhetschef på KTH som axlade ordföranderollen 1 april.

Kristina von Oelreich, hållbarhetschef på KTH.
Kristina von Oelreich

I praktiken innebär ordförandeskapet enligt Kristina von Oelreich att man leder och samordnar NSCN genom att initiera ämnen och dagordningar, kallar till möten, säkerställer kommunikativa åtgärder samt vid behov skapar projektmöjligheter och finansiering samt deltar i möten inom NUAS-gemenskapen.

Tanken är också att sprida information och kunskap inom KTH om NSCN i syfte att lära av varandra och uppnå synergieffekter. 

Vad är visionen och ambitionen framåt?

– Det kommer att diskuteras med gruppens medlemmar utifrån vad deras universitet har på agendan. För mig står klimatfrågan högt på agendan. Även arbetet med FN:s globala mål, THE impact rankingen och hur vi kan påverka NUAS inom ramen för dess verksamhet att integrera hållbarhetsfrågor.

En annan fråga är hur Covid-19 påverkar universitetens hållbarhetsarbete, avslutar Kristina von Oelreich.

Göran Finnveden, Vicerektor med särskilt ansvar för hållbar utveckling.
Göran Finnveden

Göran Finnveden, vicerektor för hållbarhet på KTH om NSCN:

– NSCN är ett bra nätverk för KTH eftersom andra Nordiska universitet har liknande förutsättningar och målsättningar inom hållbarhetsområdet. Vi har därför mycket att lära av varandra. Det är också lättare att träffas och utbyta erfarenheter.

Innehållsansvarig:intranytt@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2020-05-18