Till innehåll på sidan

KTH förlänger RAE med ett år

Publicerad 2020-04-16

Självvärderingen av KTH:s forskning (RAE 2020) kommer att förlängas med ett år. Beslutet beror på utvecklingen runt det nya coronaviruset som gör det svårt att genomföra processen som planerat utan att tumma på kvaliteten.

Porträttbild på Annika Stensson Trigell.
Annika Stensson Trigell, vicerektor för forskning och forskningsledare för RAE.

KTH:s Research Assessment Exercise (RAE) påbörjades under 2019 och var planerad att avslutas i januari 2021. På grund av rådande omständigheter med det nya coronaviruset har KTH:s ledning tagit beslutet att förlänga processen med ett år. Det beror bland annat på att den externa granskningen i augusti, då experter skulle komma till KTH, inte kan genomföras digitalt på ett sätt som håller lika hög kvalitet som en fysisk besöksvecka.

I augusti kommer självvärderingarna som arbetats fram under våren istället att granskas i en intern process ledd av dekanus Anders Forsgren, medan den externa granskningen flyttas fram till augusti 2021. Det ger KTH möjlighet att lämna ifrån sig än bättre underlag till de externa experterna, säger Annika Stensson Trigell, vicerektor för forskning och forskningsledare för RAE.

– Efter återkopplingen i den interna processen så kommer innehållet i självvärderingarna under våren 2021 att kunna vara ännu mer genomarbetade. Vi kommer att hinna fördjupa oss än mer i viktiga områden och arbeta med att förbättra våra faktaunderlag till analyserna.

En utökad process ger flera fördelar, bland annat får KTH mer tid att lägga på att förfina sina självvärderingar ytterligare.

– Förlängningen av RAE gör att vi kan arbeta med vårt gemensamma kvalitetsarbete under en längre tid, och med mer analys och återkoppling innan den externa granskningen. Vi kommer därmed att vara ännu bättre förberedda inför vår externa granskning i augusti 2021, säger Annika Stensson Trigell.

Den uppdaterade tidplanen för RAE

KTH Taggar:
Innehållsansvarig:intranytt@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2020-04-16