Till innehåll på sidan
Ett workout-pass på ett gym

Nu höjs friskvårdsbidraget

Publicerad 2019-01-15

Har du bestämt vart du ska träna i år? KTH höjer friskvårdsbidraget och satsar än mer på anställdas hälsa.

Som ett led i att understödja hälsofrämjande aktiviteter satsar KTH på ett högre friskvårdsbidrag. Från 1 januari 2019 höjs bidraget från 200 kr till 250 kr per månad och anställd (max 3000 kr/år) för köp av skattefri friskvård. Höjningen har skett i samråd med de fackliga organisationerna.

Så passa på att se vad förmånsportalen, KTH för mig , kan erbjuda samt läs mer om möjligheterna på intranätets sida om friskvård 

Innehållsansvarig:intranytt@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2019-01-15