Till innehåll på sidan

Populärvetenskap som lockar många

Två kvinnor står i ett kontorslandskap
Dekanus Sofia Ritzén och projektledare Tove Guldbrand samordnar KTH:s öppna föreläsningar. Foto: Theresia Köhlin
Publicerad 2022-09-07

Under hösten bjuder KTH in till två öppna föreläsningar. Den första äger rum redan den 8 september. Även denna termin hålls de digitalt, efter succén under pandemin.

KTH:s öppna föreläsningar har varit en del av terminens stående evenemang i över 10 år, med syfte att nå nå ut med vetenskaplig forskning som kan intressera alla.
– Vi styrde om till ett digitalt koncept i början av pandemin och märkte att deltagandet dubblerades för varje föreläsning. Vi får nya anmälningar för varje föreläsning och vi når ut i landet vilket är glädjande att se, därför fortsätter vi med de digitala konceptet tillsvidare, säger Tove Guldbrand  projektledare och kommunikatör i KTH:s centrala varumärkesgrupp.

Ansvariga för föreläsningsserien är Tove Guldbrand och dekanus Sofia Ritzén  som tillsammans med en akademisk referensgrupp och en evenmangskoordinator väljer ämnen och föreläsare.
– I uppdraget ligger att förmedla forskning från KTH till personer som har en koppling till oss men också till allmänheten. Fokus ligger på forskning presenterad i populärvetenskaplig form och gärna teman man kan relatera till, säger Sofia Ritzen.

Tove Guldbrand fortsätter:
– Vi hittar ämnen som både känns tidlösa och aktuella. Det som engagerar mest är forskning med tydlig tillämpning. Den forskning där man söker lösning på någon fråga eller som kan ge en utveckling av samhället och komma oss alla till användning.

Hösten första föreläsning är just ett högaktuellt ämne, ”Stadsplanering för ett tryggt samhälle”.
– Det märks på deltagarantalet när vi hittar något som verkligen intresserar många. Den föreläsning som lockade mest i våras handlade om framtidens elnät och en hållbar elförsörjning. Vilket är högaktuellt men också intressant över tid, säger Sofia.

Vad är den största utmaningen med den öppna föreläsningsserien?
– Vi har väldigt många intressanta forskningsprojekt på KTH. En utmaning är att kunna visa på den bredden och lyfta fram så många olika typer av forskningsprojekt på relativt få tillfällen. Samtidigt kan det vara en utmaning att hitta ämnen och studier som går att presentera i populärvetenskaplig form som kan intressera en publik där grundkunskaperna är mer varierade än på en forskarkonferens. Men det ser jag som en kul utmaning. Och är det någon som känner sig manad att presentera sin forskning på ett populärvetenskapligt sätt kan man höra av sig till oss, säger Sofia Ritzen med ett leende.

Hösten öppna föreläsningar och anmälan

Text: Annelie Englund

Innehållsansvarig:redaktion@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2022-09-07