Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Så påverkas vi psykiskt av hemarbete under pandemin

Man som sitter i soffa och lutar huvudet mot handen
– Det börjar bli jobbigt för många medarbetare att vara hemma såhär mycket. I våras gick det bra, så kom sommar och semester, och så kom vi tillbaka till samma situation med distansarbete. Det påverkar oss, konstaterar Margareta Kucera, psykolog på Avonova. Foto: Nik Shuliahin, Unsplash
Publicerad 2020-11-23

Efter åtta månaders digital omställning och hemarbete, hur mår medarbetarna egentligen i sin nya arbetssituation?
– Många säger sig ha svårt att hitta motivationen att dra igång sig själv varje dag, säger psykolog Margareta Kucera på Avonova, KTH:s företagshälsovård.

Vårterminen präglades av högt tryck och hårt arbete under den snabba digitala omställningen. Nu när den nya arbetssituationen blivit vardag upplever medarbetare flera olika sorters psykiska påfrestningar.
– För vissa som tyckte det var jättejobbigt att genomföra omställningen kommer reaktionen på den akuta situationen först nu. De har inte hunnit återhämta sig helt, säger Margareta Kucera.

För majoriteten av de som kontaktat henne har hemarbetet resulterat i någon form av dåligt mående. Och problemen har enligt henne fluktuerat över tid.
– Många som före sommaren kände att ”det här går bra” har under höstterminen på allvar börjat sakna socialt sammanhang och fysiska möten. Vissa känner hopplöshet, ”ska det alltid vara såhär”.

Margareta Kucera, psykolog på Avonova företagshälsovård
Margareta Kucera, psykolog på Avonova företagshälsovård

Vad är ditt största övergripande råd när det gäller distansarbete?
– Att snabbt se till att etablera nya vanor. När vi tappar våra vanliga rutiner så ersätter vi dem ofta med att inte göra någonting alls. Det krävs mycket av oss för att driva fram nya vanor på egen hand, och i eventuell väntan på mejl och digitala möten blir vi ofta sittande.

Margareta Kuceras tips är att växla mellan olika skärmfria aktiviteter som telefonsamtal, träningspass och promenader mellan uppdrag och möten, för att inte bara stirra på en skärm.

En inre oro som tär

Många säger sig också uppleva en ny sorts trötthet – en trötthet hon framhåller som helt naturlig, givet omständigheterna.
– Vi har alla ett förhöjt orosläge i oss sedan mars. Pandemin är en pågående kris på samhällsnivå, där vi har svårt att orientera oss, säger hon.
– Vi hör dagligen om dödstal, och viruset är inget vi ser. Det är ett reellt hot som vi inte kan hantera genom våra vanliga strategier som ”fight or flight”. Det här är en pågående stress som präglas av inre oro, kanske för sin egen hälsa eller för nära och kära. Det tär och det tar av vår energi.

Har du generella råd att ge när det gäller trötthet under arbetsdagen – hjälper det att vila eller att aktivera sig?
– Vi behöver olika sorters återhämtning. Vi kan förvånas över att ha suttit ner hela dan men ändå behöva vila, och den tröttheten är psykisk – emotionell eller mental. Vår första instinktiva reaktion är många gånger att lägga oss och vila, men det ger inte den energipåfyllnad som vi behöver.

Vid emotionell trötthet, som att känna sig ledsen, kan det hjälpa att ringa upp och prata med en släkting eller vän. Om det handlar om mental trötthet efter stressigt arbete rekommenderar Margareta Kucera att växla till fysisk aktivitet för att få ny energi, som att hänga tvätt, jogga eller kratta löv.

– Vi har det i oss att man ska göra rätt för sig, så vi tvekar ibland inför att tillräckliga pauser för återhämtning under dagen. Men digitala möten är ofta mer effektiva än personliga möten, samtidigt som vi genom hemarbete riskerar att komma bort från regelbundna lunchpauser. Många behöver planera för och ta fler pauser i sin yrkesvardag hemma för att må bra, säger Margareta Kucera. Naturliga pauser och bensträckare försvinner när man inte är fysiskt på plats.

– Dessutom ska vi påminna oss själva om att vår omställning till att arbeta hemifrån faktiskt är en insats som är viktig för samhället just nu.

Katarina Ahlfort
Foto: Unsplash Media, Avonova

Psykologens bästa tips för att klara yrkesvardagen på hemmaplan

 • Skapa nya rutiner för din arbetsdag.
 • Lägg in täta, aktiva pauser i arbetet, gärna skärmfria.
 • Om du har svårt att komma igång med en större uppgift, dela upp den i mindre delar så känns arbetsinsatsen mer överkomlig.
 • För att upprätthålla lunchrutiner är det bra att ha förberett lunchplanering eller lunchlåda.
 • Tänk igenom vilka faktiska fördelar som finns i hemarbetet, som att du slipper resa till och från jobbet, eller att du är mer fri att planera din arbetstid under dagen.
 • Stäm av de nya arbetsrutinerna och tiderna med din partner och skolungdomar som kanske också jobbar hemifrån.
 • Signalera för dig själv att ”Nu går jag till jobbet” genom att gå en sväng runt kvarteret varje morgon.
 • Skapa om möjligt en specifik arbetsplats i hemmet som du stänger ner på kvällen. Avsluta arbetsdagen som om du vore på jobbet, så du signalerar till dig själv att du ”går hem”.

Psykologens bästa tips till chefer under distansarbete

 • När chefen inte får träffa medarbetaren personligen är det viktigt med individuella samtal, genom videomöte eller telefonsamtal.
 • Se till att fånga upp medarbetarens personliga mående genom att ställa frågan ”Hur mår du” i ett individuellt sammanhang. Vid ett videomöte i grupp är det omöjligt för de flesta att svara sanningsenligt om de inte mår bra.
 • I distansarbete får både chefen och medarbetaren anstränga sig mer för att uppnå en tydlig kommunikation. Jag rekommenderar täta uppföljningar och avstämningar med personalen, gärna individuella möten någon gång i veckan, beroende på hur många medarbetare chefen har.
 • Öka gärna mötesfrekvensen, även om du har kortare möten än vanligt. Det är viktigt för oss människor att känna att vi har ett sammanhang, så behovet ökar om personer arbetar ensamma hemifrån.
Innehållsansvarig:intranytt@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2020-11-23