Till innehåll på sidan

Senaste årsredovisningen ute nu

Vinterbild: tegelbyggnader på KTH Campus
Borggården på KTH Campus.
Publicerad 2021-02-19

KTH:s årsredovisning för 2020 finns nu att läsa. Den innehåller en omfattande beskrivning av KTH:s verksamhet under det gångna året som delvis präglats av pandemin.

Åsa Gustafson, avdelningschef på ledningskansliet, om varför man ska läsa årsredovisningen som berättar om KTH i ord och siffror:

– Det är bra att ha ett hum om vad KTH gör i det stora hela.

– Dokumentet är ett koncentrat på övergripande nivå av vad som hänt inom KTH under året som gått. När man läser årsredovisningen får man en bra översiktlig bild av KTH:s verksamheter.

År 2020 har varit speciellt med tanke på pandemin – hur syns det i årsredovisningen?

– Pandemin har ju definitivt haft inverkan på KTH:s verksamheter under det gångna året, men i resultatet har det påverkat mindre än befarat.

Studenters prestationsgrad har exempelvis varit lika bra, eller till och med lite bättre under 2020. Däremot påverkades utbytesverksamheten negativt. Flera utländska studenter reste hem eller kunde inte komma hit och KTH-studenter kunde inte resa ut på grund av pandemin.

Och forskningen?

– Många lärare blev tvungna att lägga mycket av sin arbetstid på omställningen till digital undervisning. Det har i sin tur medfört att den egna forskningen ibland fått stå tillbaka.

– Samtidigt har medel tillkommit under året för forskning och annat arbete kopplat till covid-19. Där har KTH uppmärksammats för fina forskningsresultat.

Hur ser resultatet ut i jämförelse med året innan?

– KTH:s ekonomiska ställning är fortsatt stark och stabil. Förändringar från föregående år är relaterade till covid-19. Kostnaderna för utbildning har ökat något samtidigt som en del av anslagen för forskning inte kunnat förbrukas. Det beror till viss del på att verksamheten under året behövt fokusera på omställningen av utbildningen till helt på distans under våren och med betydande digitala inslag under hösten, säger Åsa Gustafson.

Text: Marianne Norén

Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2021-02-19