Till innehåll på sidan

Utvecklingen av verksamhetsstödet går in i nästa fas

Porträtt på Kerstin Jacobsson KTH:s universitetsdirektör.
Kerstin Jacobsson KTH:s universitetsdirektör leder arbetet mot ett gemensamt och samordnat verksamhetsstöd. (Foto: Håkan Lindgren)
Publicerad 2022-06-15

Utvecklingen av KTH:s verksamhetsstöd går nu in i nästa fas. Det innebär bland annat att verksamhetsstödet vid KTH:s fem skolor går samman med de tolv avdelningar som i dag utgör GVS. Tillsammans bildar de fem nya avdelningar från 1 januari 2023.

– Nu kan vi gå på sommarledighet med en tydligare bild av hur vi arbetar vidare med utveckling av verksamhetsstödet. Vi kommer att fortsätta sortera och prioritera under hösten, säger Kerstin Jacobsson, universitetsdirektör, som leder utvecklingsarbetet mot ett gemensamt och samordnat verksamhetsstöd.

Programdirektivet, som rektor fattat beslut om den 14 juni, visar den övergripande planen för arbetet. I beslutet ingår också hur den nya organisationen initialt ska se ut med målet att bygga ett likvärdigt och tillgängligt stöd för studenter, lärare, forskare och personal över hela KTH.

Gedigen inventering

Grunden är den inventering av de olika stödområdena som de administrativa cheferna på skolorna och avdelningscheferna på GVS gjort tillsammans under våren.

– De har gjort ett gediget arbete som synliggör den mångfald av olika funktioner som finns inom verksamhetsstödet vid KTH, säger Kerstin Jacobsson.

Frågan som många funderar över är- hur påverkar det här mig? Vad säger du om det?

– Självklart är det så och som jag sagt tidigare så kommer det att märkas olika mycket beroende på arbetsuppgifter och var man arbetar. Det är en pågående process och vi har inte alla svar idag. Men en grundbult i utvecklingsarbetet är dialog och delaktighet. Det kommer att finnas möjligheter att engagera sig i och bidra till arbetet.

Den sista september 2026 ska det sättas punkt för programmet som då ska vara genomfört. Det är långt dit?

– Ja, man kan tycka det, men KTH är en stor organisation och den byggs för att vara effektiv och hållbar på lång sikt. Det måste få ta tid, så uthållighet är bra i sammanhanget, att tänka på vinsterna och de mål för verksamheten som vi sätter upp. Det blir lagom till vårt 200-årsjublieum.

I   för ett gemensamt och samordnat verksamhetsstöd ingår en plan för hur samgåendet ska gå till liksom hur den nya organisationen ska se ut som helhet. I beslutets bilagor finns också analyserna av de olika stödområdena som ligger till grund för förändringsarbetet. På intranätet finns mer information om gemensamt och samordnat verksamhetsstöd .

Text: Jill Klackenberg

Innehållsansvarig:redaktion@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2022-06-15