Till innehåll på sidan

Val till universitetsstyrelsen, valresultat

Publicerad 2020-03-17

Valet till universitetsstyrelsen är nu genomfört. Av de röstberättigade deltog 34 procent i valet.

Valresultatet har fastställts av rektor genom beslut. Rektor har också beslutat att utse Hjalmar Brismar , Ulrica Edlund  och Nicole Kringos  till ledamöter som representerar lärarna, i universitetsstyrelsen.

Den nya universitetsstyrelsen tillträder den 1 maj 2020.

Röstfördelning för kandidaterna

Person Antal svar
Hjalmar Brismar, professor, institutionen för fysik/biofysik och SciLife Lab (SCI) 241 (63,8%)
Ulrica Edlund, professor, institutionen för fiber och polymerteknologi/polymerteknologi (CBH) 261 (69,0%)
Nicole Kringos, professor, institutionen för byggvetenskap/brobyggnad inkl stålbyggnad (ABE) 205 (54,2%)
Per Högselius, professor, institutionen för filosofi och historia/historiska studier (ABE) 82 (21,7%)

Joakim Jaldén, professor, institutionen för intelligenta system/teknisk informationsvetenskap (EECS)

160 (42,3%)
Gunnar Malm, universitetslektor, institutionen för elektroteknik/elektronik & inbyggda system (EECS) 102 (27,0%)
Johan Silfwerbrand, professor, institutionen för byggvetenskap/betongbyggnad (ABE) 83 (22,0%)
Stapeldiagram som visar valresultatet.
Stapeldiagram över valresultatet.
Innehållsansvarig:intranytt@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2020-03-17