Gruppförsäkring - Skandia

Genom din anställning vid KTH har du möjlighet att teckna försäkring via KTH:s gruppavtal med Skandia. Du kan teckna livförsäkring, olycksfallsförsäkring (heltid), barnförsäkring och sjukförsäkring. Det finns också en privatvårdsförsäkring att teckna via gruppavtalet. Försäkringen förmedlar vård av specialistläkare efter remiss från behandlande läkare inom primärvården.

Som anställd inom KTH har du möjlighet att skaffa dig ett bra försäkringsskydd till en låg kostnad. Vårt avtal med Skandia ger dig möjlighet att ansluta dig snabbt och enkelt.

Försäkringarna inom avtalet täcker de vanligaste händelserna som du kan råka ut för. De kan gälla för både dig och din familj - vid olycksfall, dödsfall eller sjukdom.

Förmånligt pris

Försäkringarna har förmånliga villkor som ger ett bra grundskydd och passar de flesta. Det gör att de oftast är billigare än om du ansöker om motsvarande försäkringar privat.

Du väljer omfattning

Beroende på var du befinner dig i livet och hur din familjesituation ser ut kan du behöva olika slags försäkringsskydd.

PÅ Skandias webbplats kan du läsa mer om vilka försäkringar du kan välja bland och vad de kan ge dig om något händer. Du ansöker även om försäkring där.

  Skandias försäkringsavtal (öppnas i nytt fönster).

Nedan är det som ingår i ”gratisförsäkringen” de tre första anställningsmånaderna.

Livförsäkring

6 pbb (264 000 kr)

Sjukförsäkring

1 400 kr

Trygghetskapital

10 pbb (440 000 kr)

Olycksfallsförsäkring

20 pbb (880 000 kr)

ÄR man som anställd intresserad av en försäkring på sin fritid, efter anställningsmånad tre, så måste man själv ta det initiativet.

Du betalar för försäkringarna genom autogiro månadsvis.

Om du har frågor

Maila eller ring KTH:s kontaktperson Tina Elfsson: tina.elfsson@skandia.se eller 070-814 01 46.
Du kan även kontakta Skandia Kundservice på tel 0771-55 55 00 eller maila till grupp@skandia.se.
Information in English: www.skandia.se/fguide/Anslutna-Foretag/Generella-forsakringsguiden/In-English/ .

Kontaktperson/gruppföreträdare på KTH är: Lotta Rosenfeldt, Personalavdelningen, e-post:  lottaro@kth.se.

Viktigt att tänka på

Om du vill ändra livförsäkringsnivå eller sjukförsäkringsnivå
Observera att du måste fylla i hälsodeklarationen på nytt om du ändrar nivå i livförsäkringen och sjukförsäkringen.

Om du vill veta ditt behov av sjukförsäkring
Din sjukförsäkring anpassas inte automatiskt till din lön, du måste själv vid löneförändringar ansöka om rätt sjukförsäkringsnivå.

Det är enkelt att beräkna hur stort behovet av gruppsjukförsäkring är, utifrån gällande kollektivavtal. Gå in på www.skandia.se och gör dina beräkningar. Observera att gruppsjukförsäkring är K-klassad, dvs. utbetalningen är skattefri.

Barnförsäkring, gäller för alla barn i familjen
Barnförsäkringen är en kombinerad olycksfalls- och sjukförsäkring. Den gäller för alla dina barn samt maka/make/sambos barn om maka/make/sambo är folkbokförd på din adress. Barnförsäkringen gäller till och med utgången av det kalenderår som barnet fyller 25 år

Tänk på att barnförsäkringen inte avanmäls automatiskt när yngsta barnet fyllt 25 år, det måste du göra själv.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Till sidans topp