Till innehåll på sidan

Anmälan om allvarligt tillbud - covid-19

Mer information

Läs mer om allvarliga tillbud pga exponering av coronaviruset på arbetsmiljöverket.se

Från och med den 1 april 2022 är sjukdomen covid-19 inte längre klassificerat som samhällsfarlig sjukdom. Exponering för covid-19 som sker från och med 1 april 2022 ska därför inte anmälas som allvarligt tillbud till Arbetsmiljöverket.

Kontakt

Frågor kan ställas till funktionsmailadressen tillbudarbetsskada@kth.se .