Till innehåll på sidan

Anmälan om allvarligt tillbud - covid-19

Mer information

Läs mer om allvarliga tillbud pga exponering av coronaviruset på arbetsmiljöverket.se

Om en arbetstagare exponerats för covid-19 i samband med arbetet är arbetsgivaren skyldig att, utan dröjsmål, anmäla det till Arbetsmiljöverket. Anmälan om allvarligt tillbud ska också ske om en arbetsgivare i efterhand får kännedom om att en arbetstagare har exponerats.

Anmälan ska endast göras om exponering skett i samband med arbete (detta kan i specifika fall även innebära anmälan vid arbete på distans) inte om exponeringen skett på väg till eller från arbetsplatsen.

Hur vet jag att exponeringen skett i samband med arbetet?

Det pågår en allmän spridning av coronaviruset i samhället, och då kan det vara svårt att veta var en arbetstagare som insjuknat i covid-19 har blivit exponerad för coronaviruset.

För att veta om en arbetstagare exponerats för coronaviruset behöver arbetsgivaren utreda om en sådan händelse inträffat i samband med utfört arbete. Till hjälp finns den riskbedömning som ni upprättat där ni uppmärksammar de arbetsmoment som innebär en risk att komma i kontakt med coronaviruset.

Om man efter utredning är osäker på om arbetstagaren exponerats för coronaviruset i samband med arbetet, kan man informera om det i anmälan.

Vad innebär exponering för coronaviruset?

  • att utandningsluften från en person som är misstänkt eller konstaterat smittad med covid-19, inandas av en arbetstagare.
  • kontakt med intorkade droppar som innehåller virus, så att viruset når mun, näsa eller ögon via exempelvis händerna.
  • att en arbetstagare utför arbetsmoment där fysisk distansering inte varit möjlig nära en person som är misstänkt eller konstaterat smittad med covid-19.