Till innehåll på sidan

Digital arbetsplatsträff

För att smidiggöra återgång till campusförlagt arbete och förbereda arbetsgrupperna inför detta har Personalavdelningen/GVS har tagit fram ett stödmaterial till chefer och arbetsgrupper att använda. Chefer har möjlighet att genomföra övningen tillsammans med arbetsgruppen på en digital arbetsplatsträff, APT.

Syfte

För att smidiggöra återgången till campusförlagt arbete, när rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten, Smittskydd Stockholm och Regeringen så tillåter, har Personalavdelningen/GVS skapat två olika modeller för arbetsplatsträff. Syftet med att i arbetsgruppen prata om frågor som rör återgång till campusförlagt arbete är bland annat att tillvarata goda erfarenheter och ge möjlighet för alla att få sin röst hörd, samt att skapa delaktighet i återgången. En öppen diskussion om hur man har det och hur man tänker sig en övergång till campusförlagt arbete, ger en positiv effekt på arbetsklimatet.

Övningarna utgår från samverkansavtalets intentioner med arbetsplatsträffen. Läs mer om samverkansavtalet på sidan Samverkan för utveckling vid KTH .

Plan för digital arbetsplatsträff inför återgång till campusförlagt arbete

Här kan du läsa Plan för digital arbetsplatsträff inför återgång till campusförlagt arbete (pdf 168 kB) .

Stödmaterial i två olika versioner

Arbetsplatsträff inför återgång till campusförlagt arbete finns i två olika versioner. Båda versioner genomförs digitalt i Zoom. Man väljer en version som genomförs.

Digital arbetsplatsträff i Zoom & Mentimeter

Genomförs med de digitala systemen Zoom & Mentimeter , kräver ingen förberedelse för deltagarna. Tidsåtgång ca 45 minuter för en grupp om 10-15 personer.

Instruktion och talmanus till chef/moderator (svenska) (pdf 118 kB)

Instruktion och talmanus till chef/moderator (engelska) (pdf 94 kB)

Nedladdning av APT-presentation i Mentimeter

Logga först in på ditt KTH-konto på www.mentimeter.com/ . Klicka sedan på någon av länkarna nedan beroende på vilket språk du vill ha presentationen på. När presentationen är öppnad via länk klickar du på den blåa knappen ”Copy to your account”. Presentationen finns nu på ditt konto under ”My presentations”.

Länk till APT-presentation i Mentimeter (svenska, www.mentimeter.com)

Länk till APT-presentation i Mentimeter (engelska, www.mentimeter.com)

Digital arbetsplatsträff i Zoom med egen förberedelse

Genomförs i Zoom och kräver enskild förberedelse om ca 5 minuter för deltagarna. Tidsåtgång för gruppövningen är ca 1 timma för en grupp om 10-15 personer.

Stödmaterial och instruktion (svenska) (pdf 121 kB)

Stödmaterial och instruktion (engelska) (pdf 108 kB)

Tidplan återkoppling

Skolorna samverkar i maj och rapporterar till centrala samverkansgruppen senast den 28 maj. CSG behandlar eventuella frågor och förslag på ordinarie möte den 3 juni. SSG ansvarar för att meddela CSG om någonting ska lyftas där.

Man kan också genomföra den digitala arbetsplatsträffen utanför denna tidplan. Då hanteras arbetsgruppens resultat och frågor utanför ramen för vårterminens plan för den Centrala samverkansgruppens (CSG) arbete.

Övriga mallar

Protokoll genomförd arbetsplatsträff (docx 52 kB)

Handlingsplan (docx 126 kB)

Sammanställning av protokoll (för HR) (xlsx 20 kB)

Kontakt

Vid frågor om genomförandet av arbetsplatsträff inför återgång till campusförlagt arbete kan du vända dig till:

Innehållsansvarig:Lotta Gustavsson
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-05-04