Friskvårdsbidrag

KTH erbjuder alla anställda ett friskvårdsbidrag om max 2400 kr per kalenderår samt rätt att träna på betald arbetstid genom användning av en friskvårdstimme.

Friskvårdsbidrag

Alla anställda på KTH har rätt till ett friskvårdsbidrag som får användas till sådana aktiviteter som är godkända som skattefria motion av Skatteverket. För att veta exakt vad som ingår, läs mer på  Skatteverkets hemsida.

Friskvårdsbidraget är baserat på anställningstiden genom att man har rätt till 200 kr per anställningsmånad (även del av månad ger 200 kr) och är lika oavsett anställningens omfattning, dvs är man anställd tre månader på hel- eller deltid, så har man rätt till 600 kr i friskvårdsbidrag.

Hur använder jag friskvårdsbidraget?

  • Om du väljer att använda dig av KTH för mig, så kan du göra en friskvårdsbeställning direkt i portalen. Om summan överstiger det friskvårdsbidrag du har rätt till eller har kvar att använda, så blir det automatiskt ett nettolöneavdrag på mellanskillnaden mellan beställningskostnaden och friskvårdsbidraget. Du kan också köpa friskvård utanför KTH för mig och betala pengar själv. Det är då viktigt att du får ett kvitto på ditt friskvårdsköp, som sedan registreras i KTH för mig. Kvittot ska sedan skickas in tillsammans med en underskriven och påskriven orderbekräftelse. Orderbekräftelsen genereras via KTH för mig vid kvittoregistreringen.
  • Om du väljer att tacka nej till KTH för mig så köper du godkänd motionsform och betalar själv. Du ser till att få ett kvitto som sedan skickas in till Löneavdelningen, Brinellvägen 8, 100 44 Stockholm. När kvittot är granskat och godkänt så registreras utlägget och du får automatiskt pengar via löneutbetalningen.

Friskvårdstimme

Alla anställda, oavsett anställningens omfattning, har rätt att utnyttja en friskvårdstimme per vecka om arbetet så tillåter, under ordinarie arbetstid kl 08-16.30. Timmen får inte delas upp eller ackumuleras över flera veckor utan måste tas ut sammanhållen. Tid för att ta sig till och från motionslokalen, samt för ombyte och dusch, ska räknas in i timmen. All användning av friskvårdstimmen ska ske i samråd med närmaste chef.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Till sidans topp