Till innehåll på sidan

Hur har du upplevt pulsundersökningen?

Resultat vecka 17

Den sista mätningen som gjordes var en utvärdering. Resultatet nedan är presenterat utifrån svaren från samtliga respondenter.

Medelvärdet av betygen på helhetsfrågan Hur har du upplevt pulsundersökningen? var 3,23 av 4.

Den faktorn som stack ut på ett positivt sätt efter betygsättning med frågan Vad är din upplevelse av följande? var:

  • Frågornas relevans med medelbetyg 3,19 av 4 och en korrelation med svaret på helhetsfrågan på 55,6 %

Cirkeldiagram
Frågornas relevans: Mycket nöjd 30,4 %, Nöjd 58,4 %, Missnöjd 11,2 %, Mycket missnöjd 0 %

Respondenterna fick sedan möjlighet att välja två av de förvalda svarsalternativen till frågan Vad är din upplevelse av metoden pulsundersökning? Den procentuella svarsfördelningen var:

  • Lagom många frågor - 53,2 %
  • För många frågor - 1,1 %
  • Enkelt att besvara - 42 %
  • Krångligt att besvara - 3,7 %

Slutligen fick respondenterna möjlighet att välja ett av de förvalda svarsalternativen till frågan Vilken metod för medarbetarundersökning föredrar du? Den procentuella svarsfördelningen var:

  • Korta snabba enkäter med hög frekvens (1-2 ggr/månad) - 56,2 %
  • Längre enkäter som kommer mer sällan (2-4 ggr/år) - 8,2 %
  • Blandning av korta och längre enkäter - 35,6 %
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-03-01