Till innehåll på sidan

Hur känner du inför återgång till campusförlagt arbete?

Resultat vecka 15

Efter en analys av resultatet gick det inte att konstatera en väsentlig skillnad mellan personalgrupper. Därför presenteras resultatet nedan utifrån svaren från samtliga respondenter.

Medelvärdet av betygen på helhetsfrågan Hur känner du inför återgång till campusförlagt arbete? var 2,86 av 4.

De två faktorerna som stack ut på ett positivt sätt efter betygsättning med frågan Hur känner du inför följande? var:

 • Förändrad gruppdynamik när vi börjar träffas fysiskt med medelbetyg 3,23 av 4 och en korrelation med svaret på helhetsfrågan på 51,62 %

 • Övergång från digitala till även fysiska möten med medelbetyg 3,08 av 4 och en korrelation med svaret på helhetsfrågan på 57,22 %

De två faktorerna som stack ut på ett negativt sätt efter betygsättning med frågan Hur känner du inför följande? var:

 • Omställningen från att arbeta hemma till att vara på campus igen med medelbetyg 2,71 av 4 och en korrelation på svaret på helhetsfrågan på 71,05 %
 • Ökad smittrisk när fler är på campus med medelbetyg 1,94 av 4 och en korrelation med svaret på helhetsfrågan på 39,26 %
Cirkeldiagram
Ökad smittrisk när fler är på campus: Mycket nöjd 4,7 %, Nöjd 17,7 %, Missnöjd 44,5 %, Mycket missnöjd 33,0 %

Respondenterna fick sedan besvara frågan Arbetar du med undervisning? De respondenter som svarade ja fick också betygsätta olika undervisningsformer utifrån frågan Hur känner du inför följande? Medelvärdet av betygen var:

 • Campusförlagd undervisning - 3,3 av 4
 • Hybridundervisning (både digital & på plats) - 2,95 av 4

 • Digital undervisning - 2,73 av 4

Cirkeldiagram
Campusförlagd undervisning: Mycket nöjd 48,4 %, Nöjd 36,9 %, Missnöjd 11,5 %, Mycket missnöjd 3,3 %
Cirkeldiagram
Hybridundervisning (både digital & på plats): Mycket nöjd 30,01 %, Nöjd 43,9 %, Missnöjd 17,1 %, Mycket missnöjd 8,9 %
Cirkeldiagram
Digital undervisning: Mycket nöjd 19,5 %, Nöjd 41,5 %, Missnöjd 31,7 %, Mycket missnöjd 7,3 %

Till sist fick respondenterna möjlighet att välja ett av de förvalda svarsalternativen till frågan Har det långsiktiga planeringsarbetet påverkats under pandemin? Den procentuella svarsfördelningen var:

 • Nej, har kunnat planera som vanligt - 34,4 %
 • Delvis - 32 %
 • Ja, det har halkat efter - 25,4 %
 • Inte aktuellt för mig - 8,1 %
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-03-01