Till innehåll på sidan

Hur upplever du dina möjligheter till återhämtning?

Resultat vecka 11

När resultatet analyserades kunde man se att det fanns en skillnad i svaren mellan grupperna kärnverksamheten och stödverksamheten.

Kärnverksamheten

Medelvärdet av betygen på helhetsfrågan Hur upplever du dina möjligheter till återhämtning? var 2,55 av 4.

De två faktorerna som stack ut på ett negativt sätt efter betygsättning med frågan Vad är dina möjligheter till följande? var:

 • Balans mellan jobb & privatliv med medelbetyg 2,33 av 4 och en korrelation med svaret på helhetsfrågan på 67,56 %
 • Rimliga arbetstider (start & slut på dagen) med medelbetyg 2,52 av 4 och en korrelation med svaret på helhetsfrågan på 58,59 %
Cirkeldiagram
Balans mellan jobb & privatliv (Kärnverksamheten): Mycket nöjd 9,1 %, Nöjd 33,7 % , Missnöjd 38,3 %, Mycket missnöjd 18,9 %
Cirkeldiagram
Rimliga arbetstider (start & slut på dagen) (Kärnverksamheten): Mycket nöjd 13,2 %, Nöjd 38,5 % , Missnöjd 35,1 %, Mycket missnöjd 13,2 %

Stödverksamheten

Medelvärdet av betygen på helhetsfrågan Hur upplever du dina möjligheter till återhämtning? var 2,76 av 4.

De tre faktorerna som stack ut på ett positivt sätt efter betygsättning med frågan Vad är dina möjligheter till följande? var:

 • Rimliga arbetstider (start & slut på dagen) med medelbetyg 2,96 av 4 och en korrelation med svaret på helhetsfrågan på 58,28 %

 • Balans mellan jobb & privatliv med medelbetyg 2,9 av 4 och en korrelation med svaret på helhetsfrågan på 58,18 %

 • Friskvård med medelbetyg 2,91 av 4 och en korrelation med svaret på helhetsfrågan på 55,15 %

Cirkeldiagram
Rimliga arbetstider (start & slut på dagen) (Stödverksamheten): Mycket nöjd 26,2 %, Nöjd 50 % , Missnöjd 17,4 %, Mycket missnöjd 6,4 %
Cirkeldiagram
Balans mellan jobb & privatliv (Stödverksamheten): Mycket nöjd 24,4 %, Nöjd 44,2 %, Missnöjd 27,9 %, Mycket missnöjd 3,5 %

Den faktorn som stack ut på ett negativt sätt efter betygsättning med frågan Vad är dina möjligheter till följande? var:

 • Pauser under arbetsdagen med medelbetyg 2,83 av 4 och en korrelation på svaret på helhetsfrågan på 64,19 %

Möten

De efterföljande frågorna i undersökningen berörde möten. Resultatet nedan gäller för samtliga respondenter då det inte förelåg någon större skillnad mellan grupperna.

Respondenterna fick välja ett av de förvalda svarsalternativen på frågan Hur många möten (digitala & fysiska) har du i genomsnitt per dag? Den procentuella svarsfördelningen var:

 • 0-2 - 51 %
 • 3-4 - 39,7 %
 • 5+ - 9,3 %

Respondenterna fick också välja ett av de förvalda svarsalternativen på frågan Är du nöjd med antalet möten du har? Den procentuella svarsfördelningen var:

 • Ja - 54,9 %
 • Nej, för många - 41,3 %
 • Nej, för få - 3,8 %

Till sist fick respondenterna välja ett av de förvalda svarsalternativen på frågan Har du möjlighet att ta paus mellan möten? Den procentuella svarsfördelningen var:

 • Ja, oftast - 46,9 %
 • Ja, ibland - 37,8 %
 • Sällan - 14,1 %
 • Aldrig - 1,2 %
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-03-01